Pieteikšanās uz IV Latvijas flautas spēles jauno izpildīju konkursu “Sudraba flauta”, kā arī uz meistarklasēm ir slēgta, bet ar prieku paziņojam, ka pieteikšanās uz profesionālās pilnveides kursiem tiek pagarināta līdz 12.aprīlim!

Sakām lielu paldies par Jūsu atsaucību, konkursā kopumā ir pieteikušies 113 dalībnieki: Junioru grupā – 33 dalībnieki; I grupā – 51 dalībnieki; II grupā – 14 dalībnieki; III grupā – 7 dalībnieki; IV grupā – 8 dalībnieki. Ņemot vērā mūsu pedagogu aizņemtību, pagarinām pieteikšanos uz profesionālās pilnveides kursiem līdz 2.aprīlim.

Iepazīstinām ar IV Latvijas flautas spēles jauno izpildītāju konkursa “Sudraba flauta” žūriju, kā arī profesionālās pilnveides kursu un meistarklašu vadītājiem!

1) Sigita Razminoviča (Latvija)• Lekcija – “Feldenkraisa metode un tās pielietojums pūšaminstrumentu spēlē” 2) Mihkel Peäske (Igaunija)• Lekcija – “Svarīgākie pedagoģiskie aspekti audzēkņu apmācības procesa sākumposmā un metodiskās pieejas flauta spēles kvalitātes uzlabošanai” 3) Vita Rozēna Gaļicka (Latvija)• Lekcija – “Elpošanas tehnikas un to pielietojums”